BAU NOVA

przepraszamy strona w budowie

BAU NOVA Sp. z o.o.
ul. Dobra 53 lok 1/3
00-312 Warszawa

e-mail: handel@baunova.pl

NIP: 525-233-61-04
REGON:140175314

Numer konta: 36 1240 6292 1111 0000 5020 9091

Nr. KRS: 0000237138
Sąd Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS